top of page

פיזיותרפיה בקרב ספורטאים

פיזיותרפיה של ספורטאים היא תת התמחות ייחודית הנלמדת באוניברסיטאות ותפקידה "לחנך על מנת למנוע" פציעות בקרב ספורטאים.

תאונות ופציעות בספורט, על מה ולמה?

בקרב ספורטאים חובבנים, 60 אחוז מהתאונות נובעות מטעות בעת האימון בגלל:

  • הגברה מהירה מדי של קצב האימונים, עצימותם, אורך המאמץ. סיבי השרירים לא מקבלים את הזמן הדרוש להתאקלמות, למטבוליזם אין את הזמן הדרוש להחלים.

  • חזרה מהירה לשגרת אימונים אחרי הפסקה ארוכה מדי.

  •  היעדר חימום או חימום לא מספיק לפני אימון.

  • מתיחות לא טובות אחרי חימום ואחרי האימון.

  • מתיחות לא יעילות: השריר נמתח בזמן שהוא אמור להתכווץ, מה שמוביל לנגעים זעירים.

  • אבוד נוזלים של 2% גורם לירידה  בכוח שרירים ב20%

  • תזונה לא טובה (עששת יכולה לגרום לדלקות בגיד)

  • היגיינת פה לא טובה

שיקום ספורטאים
שיקום תנועה

מניעה וטיפול

יש לטפל בכל אותם גורמים על מנת למנוע השנויות.

פיזיותרפיסט של ספורטאים מטפל אך גם מייעץ, מחנך ומציע בסיס לאימונים עבור ספורטאים חובבים. פיזיותרפיסט של ספורט יכול, בזכות הידע הייעודי שלו, להיות נוכח לכל אורך חייו של הספורטאי, בעזרת פעילות מניעתית, טיפול וייעוץ בזמן תחרויות.הוא ערב לתנאים הפיזיים הטובים של הספורטאי בזמן מאמץ. פעילות המטפל היא טיפולית ומניעתית.

bottom of page